Wednesday, 10 April 2024

การสถาปนาจักรวรรดิแห่งแรกในจีนของราชวงศ์ฉิน

28 Jan 2023
185
การสถาปนาจักรวรรดิแห่งแรกในจีนของราชวงศ์ฉิน ราชวงศ์ฉิน (Qin Dynasty) คือราชวงศ์แรกที่สามารถรวมดินแดนของจีนให้เป็นจักรวรรดิได้สำเร็จ และได้ขยายอำนาจให้จีนมีเขตแดนที่กว้างใหญ่ขึ้น จากความพยายามเริ่มต้นเมื่อ 230 ปีก่อนคริสต์ศักราช ที่ผู้นำของราชวงศ์ฉินได้ยุติอำนาจของราชวงศ์โจว (Zhou Dynasty) และพิชิตรัฐทั้ง 6 แห่งได้สำเร็จ ..ถึงแม้ราชวงศ์ฉินจะทำการปกครองด้วยระยะเวลาเพียง 15 ปีก็ตาม แต่ราชวงศ์ฉินก็มีอิทธิพลอย่างมากต่อวัฒนธรรม ที่ส่งต่อไปยังราชวงศ์อื่นๆ ที่ตามมา ในวันนี้ cupo ขอนำผู้อ่านไปพบกับ “การสถาปนาจักรวรรดิแห่งแรกในจีนของราชวงศ์ฉิน”

การพิชิตและการขยายอำนาจของราชวงศ์ฉิน

การสถาปนาจักรวรรดิแห่งแรกในจีนของราชวงศ์ฉิน ภูมิภาคของราชวงศ์ฉินนั้นตั้งอยู่ในมณฑลซานซีในยุคปัจจุบัน ซึ่งเป็นทางเหนือของดินแดนราชวงศ์ในสมัยนั้นราชวงศ์ฉิน จึงทําหน้าที่เป็นกําแพงกั้นระหว่างรัฐโจวกับรัฐที่มีอริยที่ด้อยกว่า ในส่วนของเมืองหลวงของราชวงศ์ฉินถูกเรียกว่า เซียนหยาง ซึ่งหลังจากการเข้าปกครองและยุติบทบาทของราชวงศ์โจวได้สําเร็จ ราชวงศ์ฉินก็ได้ทําการขยายเมืองหลวงแห่งนี้ให้ใหญ่ขึ้น เดิมทีราชวงศ์โจวมองราชวงศ์ฉินว่าเป็นรัฐที่ป่าเถื่อน การแบ่งแยกความแตกต่างเช่นนี้ก็แสดงให้เห็นถึงการไม่ยอมรับการรวมวัฒนธรรมจีนให้เป็นหนึ่งเดียวกันของราชวงศ์โจว แนวคิดที่ตรงกันข้ามแบบนี้ก็ทําให้เกิดสงครามและการสูญเสียในที่สุด อย่างไรก็ตามชนชั้นปกครองของราชวงศ์ฉินบางคน ยังถือว่าตัวเองเป็นทายาทที่ถูกต้องตามกฎหมายของราชวงศ์โจวอยู่ จึงได้สร้างสถานะทางการทูตและการเมืองของพวกเขาด้วยวิธีการต่างๆรวมทั้งการแต่งงานของสองราชวงศ์ที่สืบทอดมานานหลายศตวรรษ

นักปฏิรูปผู้วางรากฐาน

การสถาปนาจักรวรรดิแห่งแรกในจีนของราชวงศ์ฉิน ซางหยางเป็นรัฐบุรุษและนักปฏิรูป ซึ่งได้ทําการพัฒนาระเบียบสังคมของฉินขึ้นใหม่อย่างเป็นระบบ จนในที่สุดก็สามารถสร้างรัฐและราชการที่ซับซ้อนและใหญ่โตขึ้นมาได้ และยังสนับสนุนการรวมชาติของจักรวรรดิจีนอีกด้วย ในบรรดาวิธีการของซางหยางที่สามารถแปลงสังคมที่ประสบความสําเร็จได้ดีก็คือการขยายกองทัพออกไปนอกเหนือระบบขุนนาง การให้ที่ดินเป็นรางวัลแก่ชาวนาที่มาเกณฑ์ทหาร สิ่งนี้ช่วยในการสร้างกองทัพทหารราบขนาดใหญ่ที่มีราคาถูกกว่ากองกําลังรถม้าสิบแบบดั้งเดิม ฉินเซี่ยวกงผู้ปกครองรัฐฉินตั้งแต่สามร้อยหกสิบเอ็ดถึงสามร้อยสามสิบแปดปีก่อนคริสต์ศักราช ซึ่งในขณะนั้นซางหยางได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอัครมหาเสนาบดี เพื่อวางรากฐานปฏิรูปทางการเมือง การทหาร และเศรษฐกิจให้แก่รัฐฉินและหลังจากการตายของฉินเชซี่ยวกง ซางหยางก็ถูกตั้งข้อหากบฏ โดยขุนนางเก่าๆของรัฐเขาพยายามที่จะต่อสู้และสร้างอาณาเขตของตัวเอง แต่ก็ต้องพ่ายแพ้และถูกประหารชีวิต เมื่อสามร้อยสามสิบแปดปีก่อนคริสต์มาส แต่อย่างไรก็ตามแนวคิดของซางหยางนั้นก็ได้วางอยู่ในรากฐานสําหรับจักรวรรดิเอาไว้

มีความแตกต่างอย่างไรระหว่างจักรวรรดิแห่งแรกในจีนของราชวงศ์ฉินและจักรวรรดิแห่งแรกในจีนของราชวงศ์ฉิน 2?

The first emperor of china’s inauguration ceremony marked a significant milestone in Chinese history. As the Qin Dynasty established their rule, they held a grand event to symbolize the beginning of a new era. This event was of utmost importance, as it signified the consolidation of power and the establishment of a centralized empire. The first emperor of China’s inauguration ceremony showcased the strength and authority of the emperor and set the precedence for future rulers to follow.

จักรพรรดิองค์แรกของจีน

การสถาปนาจักรวรรดิแห่งแรกในจีนของราชวงศ์ฉิน อิงเจิ้นถือเป็นจักรพรรดิองค์แรกของจีน เขาเป็นลูกชายของพระเจ้าจุงเซียงแห่งฉินกับนางสนม เมื่อบิดาของเขาสิ้นพระชนม์ได้สามปี ในปีสองร้อยสี่สิบเจ็ดก่อนคริสต์ศักราชก็ได้ขึ้นครองบัลลังก์เมื่ออายุสิบสามปี ในฐานะผู้ปกครองของรัฐฉิน อิงเจิ้นจึงได้เปลี่ยนไปใช้ชื่อจิ๋นซีฮ่องเต้ ซึ่งมีความหมายตรงตัวว่าปฐมจักรพรรดิแห่งฉิน ฮ่องเต้เริ่มใช้นโยบายการขยายอํานาจทางทหารในปีสองร้อยยี่สิบเก้าปีก่อนคริสต์ศักราชราชวงศ์ฉินได้เข้ายึดอาณาเขตของราชวงศ์ได้ทั้งหมดจนกระทั่งพวกเขาสร้างจักรวรรดิจีนที่รวมกันเป็นหนึ่งในปีสองร้อยยี่สิบเอ็ดก่อนคริสต์ศักราชสําเร็จ สนับสนุนการจัดทำโดย wing1688