ตำนานปราสาทแดร็กคิวล่า

ปราสาทหลังใหญ่ที่ตั้งตระหง่านอยู่บนภูเขาสูง และมีผืนฟ้าสีดำรวมถึงสายฟ้าเส้นหงิกงอสว่างแวบวาบเป็นฉากหลัง คือเคหาสน์ของภูตร้ายแห่งรัตติกาลผู้มีนามว่า…แดร็กคิวล่า…แวมไพร์ที่เสพโลหิตเป็นอาหาร และเร้นกายหายไปในยามที่แสงอาทิตย์ทอจับขึ้นมาบนท้องฟ้า หากแต่ว่าปราสาทแห่งแดร็กคิวล่าหลังนี้จะมีอยู่จริงหรือไม่ เชิญหาคำตอบได้ใน cupo กำเนิดแห่งแดร็กคิวล่า เรื่องราวของแดร็กคิวล่านั้นมีกําเนิดขึ้นมาจากจินตนาการและปลายปากกาของนักเขียนนามปุโคดชาวไอริสที่มีชื่อว่า Bram Stroker ซึ่งประพันธ์นวนิยายอันเกี่ยวกับผีดูดเลือดขึ้นมาในปีหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบเจ็ด ทําให้ตัวละครแดร็กคิวล่านั้นได้โลดแล่นอยู่ในหนังสือและกระโดดออกมาสู่จอภาพยนตร์ในเวลาต่อมา Bram Stroker ได้แรงบันดาลใจในการสร้างตัวละครแดร็กคิวล่าขึ้น จากบุคคลที่มีชีวิตอยู่จริงในประวัติศาสตร์ ซึ่งก็คือ วลาดที่สาม โดยคําว่าดาโกลว์ เป็นภาษาลาตินที่แปลว่าดรากอนหรือมังกร Bram Stroker จึงน่าจะนําคําว่าดาโกลว์มาดัดแปลงเป็นชื่อของแดร็กคิวล่า วลาดที่สามเป็นเจ้าผู้ครองอาณาจักรวาลาเซียซึ่งมีดินแดนสามรัฐที่รวมอยู่ในอาณาจักรนี้คือ วาลาเซีย มอนเดเวียและทรานซิเวเนีย เขาเป็นนักปกครองที่โหดร้ายและมักจะสั่งให้ใช้ไม้ที่เหลาปลายแหลม เสียบเข้าไปในร่างของเชลยศึก แล้วนําไปปักประจานไว้ที่รอบเมือง จนกระทั่งมีผู้ตั้งสมญานามให้เขาว่าเป็น วลาดจอมเสียบ ดังนั้นแล้วด้วยเหตุผลอีกประการหนึ่งนี้จึงได้นําเอาอุปนิสัยอันโหดร้ายของวลาดที่สามมาสร้างเป็นตัวละครที่ชื่อว่าแดร็กคิวล่าขึ้นมา แม้ว่าวลาดที่สามจะเป็นผู้ปกครองที่โหดร้ายก็ตาม แต่เขาก็เป็นผู้นําทัพต่อต้านกองทัพของชาวออตโตมันเอาไว้ได้ในช่วงศตวรรษที่สิบห้าจนกระทั่งเขาเสียชีวิตในสนามรบที่เมืองบูคาเรสต์ ลักษณะนิสัยอันโหดร้ายของวลาดที่สามนี้ หากพิจารณาจากมุมมองของคนในปัจจุบันแล้ว ก็อาจจะเป็นเช่นนั้นจริงๆ แต่ถ้าหากมองในอีกมุมหนึ่งการที่เขาต้องทําการอันโหดร้ายต่างๆก็เป็นไปเพราะสภาพสังคมในช่วงเวลานั้น ซึ่งเต็มไปด้วยการลบราฆ่าฟันกันโดยผู้ที่แข็งแรงกว่าก็ย่อมเป็นผู้ที่กําชัยชนะเหนือผู้ที่อ่อนแอกว่า นอกจากนั้นเขาก็ยังเคยประสบกับการทรยศหักหลังของขุนนางที่ใกล้ชิดจนเกือบที่จะสิ้นชีวิตไปกับเหตุการณ์ในครั้งนั้น ดังนั้นหากผู้นําดังเช่นวลาดไม่แสดงความแข็งเกล้าและโหดร้ายออกมา เขาก็อาจจะไม่สามารถควบคุมกําลังพลและป้องกันปกครองของอาณาจักรเอาไว้ได้ ปราสาทของแดร็กคิวล่าอยู่ที่ไหน แม้ว่าแดร็กคิวล่าอาจจะไม่ใช่อนุมนุษย์ที่มีตัวตนอยู่จริงๆก็ตาม แต่สําหรับปราสาทอันเป็นแหล่งพํานักของแดร็กคิวล่ากลับมีอยู่จริง โดยที่ Brand Stroker ใช้ความสามารถของการเป็นนักเขียนดัดแปลงให้ปราสาทหลังนี้ปรากฏอยู่ในนวนิยายของเขาได้อย่างแนบเนียนและลงตัวอย่างยิ่ง ซึ่งประสาทหลังนี้ก็คือปราสาท bran castle ปราสาทโบราณหรือที่คนทั่วไปนิยมเรียกกันว่าปราสาทแดร็กคิวล่าตั้งอยู่ที่เมือง Brand … Continue reading ตำนานปราสาทแดร็กคิวล่า