Friday, 14 June 2024

ผู้นำที่เคยถูกจับเป็นตัวประกัน

08 May 2023
220
ผู้นำที่เคยถูกจับเป็นตัวประกัน มนุษย์มีการอาศัยอยู่ร่วมกันมาตั้งแต่ยุคโบราณ โดยมีผู้นำหรือหัวหน้าเผ่าเป็นผู้ดูแลให้สมาชิกในกลุ่มมีชีวิตอยู่รอด เมื่อกาลเวลาผ่านไปแนวคิดเกี่ยวกับผู้นำก็เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย มีการนำเอาหลักความเชื่อทางศาสนามาเชื่อมโยงกับการปกครอง เกิดเป็นแนวคิดเทวราชา สมมติเทพและหลักคุณธรรมต่าง ๆ แตกต่างกันไปในแต่ละอารยธรรม หากแต่ยังคงไว้ซึ่งแก่นความคิดที่เหมือนกันคือ ผู้นำต้องมีความเก่งกาจ ฉลาด รอบรู้ และกล้าหาญ แล้วจะเป็นอย่างไรหากคนเหล่านั้นเคยเพลี่ยงพล้ำจนตกอยู่ในเงื้อมมือของศัตรู วันนี้ cupo จะพามาทำความรู้จักกับพวกเขาในผู้นำที่เคยถูกจับเป็นตัวประกัน

โกวเจี้ยนเชลยแคว้นอู๋

ผู้นำที่เคยถูกจับเป็นตัวประกัน โกวเจี้ยนเป็นผู้ปกครองแคว้นเยว่ หนึ่งในรัฐโบราณของจีนในช่วงปลายยุคสมัยชุนชิว ช่วงนั้นมีการแบ่งแยกแผ่นดินจีนออกเป็นนครรัฐต่างๆทําให้เกิดศึกสงครามระหว่างแคว้น เพื่อแย่งชิงอํานาจความเป็นใหญ่หนึ่งในนั้นคือสงครามระหว่างแคว้นเยว่และแคว้นอู๋ ซึ่งผลลัพธ์จบลงด้วยความพ่ายแพ้ของแคว้นเยว่ หลังจบศึกโกวเจี้ยนถูกจับมาเป็นเชลยโดยรับหน้าที่เป็นคนดูแลม้าระหว่างนี้เขาได้ทํางานต่างๆด้วยความซื่อสัตย์ ถึงขนาดที่ครั้งหนึ่งเคยชิมของเสียของฟูไชผู้นําแคว้นอู๋เพื่อหาอาการป่วยและวิธีการรักษาทำให้ฟูไชไว้ใจและเชื่อว่าโกวเจี้ยนสวามิภักดิ์ต่อแคว้นอู่แล้วจริงๆ โกวเจี้ยน จึงยอมปล่อยตัวเขาให้กลับไปยังแคว้นเยว่ได้ แต่นั่นก็เป็นเพียงอุบายตกตาเท่านั้น หลังจากกลับมาโกวเจี้ยนก็วางแผนที่จะกู้เอกราชคืนและไม่เคยลืมความอัปยศในครั้งที่อยู่กับฟูไช เขาย้ำเตือนตัวเองด้วยการนอนหนุนซุง กินถุงน้ำดีสัตว์ เพื่อระลึกถึงความยากลําบากที่เคยประสบมา แผนการทําลายแคว้นอู๋นั้นเขาก็ได้ฟ่านหลีกุนซือคู่ใจคอยให้คําปรึกษา ซึ่งได้วางกลยุทธ์ที่สําคัญไว้สามประการด้วยการฝึกฝนกองกําลังทหารภายในแคว้นให้เข้มแข็ง การทําการเกษตรเพื่อใช้เป็นเสบียงและสุดท้ายคืออุบายหญิงงามล่มเมือง โดยแคว้นเยว่ได้ส่งไซซียอดหญิงงามไปเป็นเครื่องบรรณาการให้กับฟูไชพร้อมกับให้นางเป็นสายข่าวค่อยส่งข่าวภายในให้และท้ายที่สุดแล้วแคว้นอู๋ก็ถูกโจมตีและพ่ายแพ้ในที่สุด

เอาชีวิตรอดอย่างไรเมื่อถูกจับเป็นตัวประกัน

When facing the daunting situation of being arrested as a scapegoat, it is crucial to adopt survival tactics. Recent findings shed light on strategies to overcome this predicament. The approach taken by arrested leaders: new insights on 2nd person becomes invaluable. By studying their experiences, individuals can gain knowledge and guidance on how to navigate the complexities of being a target.

พระนเรศวรมหาราชองค์ประกันหงสา

ผู้นำที่เคยถูกจับเป็นตัวประกัน พระองค์ดําหรือพระนเรศวรเป็นกษัตริย์แห่งอาณาจักรอยุธยา เกิดแต่สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชและพระวิสุทธิกษัตริย์ พระองค์ทรงมีชื่อเสียงจากการประกาศอิสรภาพที่เมืองแคลง ชัยชนะในศึกยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชา มังสามเกียด ในพงศาวดารและหลักฐานทางประวัติศาสตร์หลายฉบับให้ข้อมูลที่ไม่ตรงกันเกี่ยวกับการเสด็จไปเป็นตัวประกันยังกรุงหงสาวดี บ้างก็ว่าทรงเสด็จไปหลังจากจบสงครามช้างเผือก อีกส่วนก็บอกว่าเป็นเหตุการณ์หลังจากพระมหาธรรมราชาขึ้นครองราชย์อาณาจักรอยุธยาแล้ว แต่สําหรับชีวิตในฐานะองค์ประกันของพระนเรศนั้นเขียนไว้ค่อนข้างคล้ายคลึงกันว่าทรงได้รับการศึกษาและฝึกฝนในวิชาการต่างๆหลายแขนง ทั้งด้านภาษา ตําราพิชัยยุทธ กาญจน์สงคราม ผู้นำที่เคยถูกจับเป็นตัวประกัน รวมถึงทักษะที่จําเป็นของกษัตริย์อย่างการทรงช้างทรงม้าและการล่าสัตว์ โดยพระองค์ทรงอยู่เป็นองค์ประกันที่หงสาหลายปีเสด็จหนีกลับมาอยุธยา ซึ่งมีบันทึกเขียนไว้เช่นจดหมายเหตุของวันวลิตชี้แจงเหตุการณ์นี้ว่าเป็นเพราะพระนเรศถูกหยามซึ่งพระเกียรติและทรงถูกขู่ฆ่าจึงเสด็จหนีกลับมายังเมืองพิษณุโลกในกลางดึกพร้อมกับบริวารสามร้อยคน ส่วนในคําให้การขุนหลวงหาวัดบอกไว้ว่า พระนเรศทรงขัดกับพระมหาอุปราช เมื่อครั้งประลองชนไก่ทําให้เคืองแค้นต่อกันเป็นเหตุให้พระองค์เสด็จหนีกลับมาพร้อมกําลังพลเกือบหกร้อยคน หลังจากกลับมาพระองค์ก็ได้ขึ้นครองราชย์สืบต่อจากพระราชบิดาและได้ออกรบในสมรภูมิต่างๆจนได้รับการยกย่องว่าเป็นกษัตริย์ยอดนักรบของอาณาจักรอยุธยา สนับสนุนการจัดทำโดย ufa4k