เรื่องราวแปลกๆในหน้าประวัติศาสตร์โลก

เรื่องราวของประวัติศาสตร์คือสิ่งที่เกิดจากการกระทำหรือแนวคิดของมนุษย์ คือโอกาสของอดีตที่เชื่อมโยงกับปัจจุบัน เพื่อประโยชน์ของอนาคต ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยหลักฐานที่น่าเชื่อถือ เรื่องราวในหน้าประวัติศาสตร์นั้นมีมากมายและก็มีบางบทที่ทำให้เราฉงนและเกิดคำถามว่ามีเรื่องแบบนี้ในหน้าประวัติศาสตร์โลกด้วยเหรอ! วันนี้ cupo จะพาท่านมาร่วมรู้เรื่องราวแปลกๆที่เกิดขึ้นจริงๆกัน วันที่หายไปจากโลก ในสมัยสมเด็จพระสันตะปาปาเกรกอรีที่ที่สิบสาม ได้มีการเปลี่ยนดัดแปลงปฏิทินจูเลียนเป็นปฏิทินกริกอเรียน เพื่อให้ปฏิทินมีความสอดคล้องกับฤดูกาลตามความเป็นจริงจึงต้องทําการปฏิรูปปฏิทินใหม่ โดยสมเด็จพระสันตะปาปาเกรกอรีที่สิบสามได้ประกาศให้วันที่สี่ตุลาคมหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบสอง เป็นวันสุดท้ายของปฏิทินจูเลียนและให้นับวันถัดมาคือวันที่ห้าเปลี่ยนเป็นวันที่สิบห้าตุลาคมแทน ซึ่งก็ทําให้ประเทศในแถบยุโรปที่เป็นคาทอลิกวันได้ถูกเลื่อนขึ้นและหายไปทันทีสิบวัน ส่วนในประเทศอังกฤษนั้นเริ่มต้นใช้ปฏิทินกริกอเรียนในปีหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบสอง โดยประกาศให้วันที่สามกันยายนเป็นวันที่สิบสี่กันยายน ซึ่งการปรับเปลี่ยนรูปแบบของปฏิทินครั้งแรกของโลกนั้นทําให้อยู่ๆวันของโลกนั้นก็หายไปแบบที่เรียกว่านอนอยู่วันหนึ่งแต่ตื่นขึ้นอีกครั้ง ก็กลายเป็นอีกสิบวันถัดไป มีเรื่องราวแปลกๆในหน้าประวัติศาสตร์โลกที่ไม่ได้ถูกเล่าในหน้าประวัติศาสตร์โลก 1 ไหม? Did you know that there are strange events in global history that have not been told in the pages of our world history? These untold stories are filled with mystery and intrigue, awaiting … Continue reading เรื่องราวแปลกๆในหน้าประวัติศาสตร์โลก