Wednesday, 1 February 2023

เอ็กซ์คาลิเบอร์ ยอดดาบแห่งตำนาน

28 Oct 2022
113

เอ็กซ์คาลิเบอร์ ยอดดาบแห่งตำนาน

ดาบ อาวุธที่มนุษยชาติใช้ห้ำหั่นกันมานาน จูเลียส ซีซาร์ , อเล็กซานเดอร์มหาราช , โจโฉ หรือบรรดานักรบผู้ยิ่งใหญ่ของโลก ต่างก็พิชิตอาณาจักรทั้งหลายได้ด้วยดาบ แต่ในทางกลับกัน…ดาบ…ก็เป็นสิ่งที่ปลิดชีพของพวกเขาเช่นกัน หากแต่ว่ามีดาบอยู่เล่มหนึ่ง ซึ่งเป็นดาบในตำนาน ความเป็นมาของดาบเล่มนี้เป็นเช่นใด วันนี้ cupo จะพามาหาคำตอบได้ใน เอกซ์คาลิเบอร์ ยอดดาบแห่งตำนาน

กำเนิดแห่งดาบเอ็กซ์คาลิเบอร์

เอ็กซ์คาลิเบอร์ ยอดดาบแห่งตำนาน

เอสคาลิเบอร์หรืออีกชื่อหนึ่งเรียกว่า ดาบในศิลา เป็นดาบคู่พระหัตถ์ของกษัตริย์อาร์เธอร์ โดยพระราชบิดาของกษัตริย์อาร์เธอร์ ก็คือ uther pendragon ก็คือดาบเอกซ์คาลิเบอร์ สร้างขึ้นมาโดย avalonian Elf และมีอานุภาพมาก สามารถตัดทุกqสิ่งได้ แม้กระทั่งเหล็ก และผู้ที่ถูกฟันก็จะไม่มีเลือดไหลออกมาด้วย ส่วนผู้ที่ครอบอาวุธชิ้นนี้ก็จะได้รับการปกป้องจากอนุภาคของดาบ ไม่ให้ได้รับบาดเจ็บใดๆ ที่ใบดาบนั้นก็มีข้อความสลักเอาไว้ทั้งสองด้าน โดยที่ด้านหนึ่งสลักเอาไว้ว่า โปรดหยิบชั้น ส่วนอีกด้านหนึ่งก็สลักเอาไว้ว่า ทิ้งฉันไปการที่กษัตริย์อาเธอร์ ได้ครอบครองดาบวิเศษเล่มนี้นั้น มีสองทฤษฎีกล่าวเอาไว้ดังนี้ ทฤษฎีที่หนึ่ง ในทฤษฎีแรกนี้ กล่าวเอาไว้ว่า เมื่อประมาณคริสตวรรษที่ห้านั้น มีครอบครัวหนึ่ง อพยพมาอยู่ที่ เวลส์ โดยที่ผู้เป็นสามีเป็นพ่อมด ส่วนภรรยานั้นเป็นเจ้าหญิงโฉมงา. พวกเขาทั้งสองมีลูกชายหนึ่งคนชื่อว่าเมอร์ลิน ด้วยความที่เมอร์ลินมีสายเลือดของพ่อมดอยู่ครึ่งหนึ่งในตัว เขาจึงมีความสามารถในทางใช้เวทมนต์และในเวลาต่อมาเขาก็เป็นพ่อมด ผู้เรืองฤทธิ์ คู่บุญของกษัตริย์อาเธอร์ พ่อมดเมอร์ลินเป็นผู้สร้างแท่นหินแห่งอาคมขึ้นมา และเสียบดาบเอาไว้บนหินนี้ ก่อนที่จะไล่เวทกํากับเอาไว้ว่าผู้ซึ่งมีสายเลือดอันบริสุทธิ์แห่งราชันย์เท่านั้น

เอ็กซ์คาลิเบอร์ ยอดดาบแห่งตำนาน

ที่จะสามารถดึงดาบ เอ็กซ์คาลิเบอร์ ออกมาจากแท่นหินนี้ได้ ซึ่งในเวลาต่อมากษัตริย์อาเธอร์ที่ในตอนนั้นมีฐานะเป็นเพียงเจ้าชายก็สามารถดึงยอดดาบเล่มนี้ออกมาจากแท่นหินอาคมได้และได้ครองบัลลังก์สืบต่อจากราชายูเธอร์ เพนดรากอน ผู้เป็นพระราชบิดา โดยมีดาบ เอ็กคาลิเบอร์ เป็นอาวุธคู่กาย ทฤษฎีที่สอง ในทฤษฎีที่สองที่กล่าวเอาไว้ว่า หลังจากที่กษัตริย์อาเธอร์ได้ขึ้นครองราชย์ต่อจากกษัตริย์ยูเธอร์ผู้เป็นพระราชบิดาแล้ว เทพธิดาแห่งทะเลสาบก็เป็นผู้มอบดาบให้กับพระองค์ ไม่ว่าจะยึดถือตามทฤษฎีใดก็ตามแต่ในท้ายที่สุดแล้วเมื่อกษัตริย์อาเธอร์ได้ครองบัลลังก์พร้อมกับดาบในตํานานเล่มนี้แล้ว พระองค์ก็ได้ก่อตั้งสมาคมอัศวินโต๊ะกลมขึ้นมา โดยมีอัศวินจํานวนยี่สิบห้าคนที่พระองค์ทรงแต่งตั้งขึ้นมาเท่านั้นที่ได้นั่งร่วมโต๊ะกับพระองค์และสาเหตุที่กษัตริย์อาร์เธอร์ทรงใช้โต๊ะกลมเช่นนี้เป็นการสื่อว่าอัศวินทุกนาย มีความเท่าเทียมกันทั้งหมด

เอ็กซ์คาลิเบอร์ ยอดดาบแห่งตำนาน

ในช่วงท้ายของการครองราชย์ของกษัตริย์อาเธอร์นั้น เมื่อพระองค์ใกล้จะสวรรคตพระองค์ก็ได้มอบดาบเอสคาลิเบอร์ให้กับอัศวินโต๊ะกรมคนสุดท้ายของพระองค์ที่มีชื่อว่าเซอร์เบดิเวียเพื่อให้อัศวินผู้นี้นําดาบในตํานานไปคืนให้กับเทพธิดาแห่งทะเลสาบ ซึ่งในเวลาต่อมาเมื่อกษัตริย์สวรรคตแล้ว อัศวินเบดิเวีย ก็ได้นําดาบ เอ็กซ์คาลิเบอร์ ไปโยนลงในทะเลสาบซึ่งก็มีเรื่องอันมหัศจรรย์เกิดขึ้นว่า มีมือของสตรีนางหนึ่งโพร่ขึ้นมาจากน้ำและรับดาบเอาไว้ ก่อนที่มือนั้นจะหายลงไปในผืนน้ำ พร้อมกับสุดยอดดาบแห่งตํานาน ซึ่งหากตั้งข้อสันนิษฐานต่อไปแล้ว เจ้าของมือที่โผล่ขึ้นมารับนั้นก็คงจะเป็นมือของเทพธิดาแห่งทะเลสาปนั่นเอง

การค้นพบดาบเอ็กซ์คาลิเบอร์

เอ็กซ์คาลิเบอร์ ยอดดาบแห่งตำนาน

แม้ว่าในตํานานจะกล่าวเอาไว้ว่า ดาบเอ็กซ์คาลิเบอร์หายลงไปในทะเลสาบ พร้อมกับมือของเทพธิดาแห่งทะเลสาบแล้วก็ตาม แต่ก็มีการกล่าวอ้างเอาไว้ว่า มีการค้นพบดาบ เมื่อวันที่หกมีนาคม ปีหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดในขณะที่มีการขุดหลุมฝังพระศพของกษัตริย์อาร์เธอร์ โดยพระเจ้าริชาร์ดที่หนึ่งหรือริชาร์ดใจสิงห์แห่งอังกฤษ ได้ประทานดาบเล่มนี้ไปเป็นของขวัญให้กับกษัตริย์แห่งซีซีลี ซึ่งถือได้ว่าเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่สืบทอดกันมาเป็นเวลานานแต่กระนั้นเหตุการณ์นี้ก็เป็นเพียงข้อสันนิษฐานเท่านั้น ยังไม่มีหลักฐานใดๆยืนยันได้อย่างชัดเจนว่า ดาบเล่มนี้นั้น เป็นดาบเอ็กซ์คาลิเบอร์จริงๆต่อมาในเดือนตุลาคม ปีสองพันสิบเก้า

เอ็กซ์คาลิเบอร์ ยอดดาบแห่งตำนาน

ก็มีการค้นพบที่น่าตื่นเต้นเกิดขึ้นกล่าวคือ มีการค้นพบดาบอายุเจ็ดร้อยปีที่ปักอยู่ในหินและอยู่ลึกลงไปสามสิบหกฟุต ในแม่น้ำวาบาล ใกล้กับเมือง Bananuka ประเทศบอสเนีย การค้นพบนี้ทําให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์กันทั่วไปว่าดาบเล่มนี้อาจจะเป็นดาบในตํานานจนกระทั่งนายกเทศมนตรีของเมือง Banjanuka ออกมาแสดงความดีใจใน Twitter ของเขาแต่กระนั้นก็ตามก็คงต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียดว่าเล่มนี้คือดาบในตํานานจริงหรือไม่ เนื่องจากว่าเคยมีเหตุการณ์ที่คล้ายกันนี้เกิดขึ้นมาแล้ว เช่นเมื่อปีสองพันสิบเจ็ด มีเด็กหญิงคนหนึ่งว่ายน้ำอยู่ในทะเลสาบดอสแมรี่ พูล ซึ่งเป็นทะเลสาบที่ปรากฏอยู่ในตํานานอันเกี่ยวกับกษัตริย์อาร์เธอร์เธอได้พบกับดาบโบราณเล่มหนึ่งที่จมอยู่ใต้น้ำ แม้ว่าในตอนแรกจะมีการสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นดาบในตํานานของกษัตริย์อาร์เธอร์ แต่ในที่สุดแล้วมันก็เป็นเพียงดาบที่ใช้ในการแสดงภาพยนตร์เท่านั้น

สนับสนุนการจัดทำ pgslot888th


seven + 1 =