Friday, 31 March 2023

สิ่งที่คุณอาจไม่รู้ว่าพืชและต้นไม้ทำได้

03 Feb 2023
50

สิ่งที่คุณอาจไม่รู้ว่าพืชและต้นไม้ทำได้

สำหรับหลายๆคน พืชและต้นไม้คือของประดับ คือวัสดุ คือสิ่งไม่มีชีวิต แต่ในความเป็นจริงแล้ว พวกมันคืออีก1สายพันธ์สิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้และสำคัญเกินกว่าที่เราคาดคิด พวกมันสื่อสารกันได้ รับรู้ หรือแม้แต่มองเห็น ตาม cupo ไปเข้าใจพืชและต้นไม้ให้มากขึ้นกันกับสิ่งที่คุณอาจไม่รู้ว่าพืชและต้นไม้ทำได้

พวกมันสื่อสารกัน

สิ่งที่คุณอาจไม่รู้ว่าพืชและต้นไม้ทำได้

ในช่วงสิบปีที่ผ่านมานักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบว่า พืชนั้นสามารถสื่อสารได้ผ่านทางรากของมันด้วยการหลั่งสารเคมีพิเศษจํานวนเล็กน้อยลงในดินผ่านโซนแรกของพืช ซึ่งนักวิทยาศาสตร์เรียกว่า ส่งสัญญาณไปยังเชื้อราบริเวณราก ซึ่งสามารถสร้างสัญญาณทางเคมีต่างๆได้มากกว่าหนึ่งแสนรายการ เพื่อสื่อสารหรือทําสิ่งต่างๆให้สําเร็จกระจายตัวเป็นเครือข่ายเชื่อมกับต้นไม้ต้นอื่น ซึ่งอาจจะมากถึงห้าสิบต้นต่อหนึ่งเครือข่ายเลยทีเดียว นักวิทยาศาสตร์เองก็เพิ่งเริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับสัญญาณประเภทต่างๆวิธีการทํางานและสิ่งที่พวกพืชทําไม่สามารถเข้าใจสัญญาณเหล่านี้ได้ทั้งหมด แต่ก็พอจะทราบได้นะว่าพวกมันสามารถแชร์สารอาหารกันบ่งบอกถึงภัยที่จะมาเยือนเตือนกันถึงการทําลายของโรคที่เป็นอันตรายและพวกมันยังสามารถบ่อนทําลายพืชที่ไม่พึงปรารถนาด้วยการแพร่กระจายสารเคมีที่เป็นพิษผ่านเชื้อรา แต่ก็มีต้นไม้บางชนิดที่ทําตัวเหมือนกับในโลกอินเตอร์เน็ต คอยแอบขโมยสารอาหารหรือปล่อยสารพิษเพื่อทําให้ต้นไม้ข้างๆเฉาตายแล้วดูดสารอาหารด้วย

ส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือ

สิ่งที่คุณอาจไม่รู้ว่าพืชและต้นไม้ทำได้

พืชได้พัฒนากลไกที่สลับซับซ้อนเพื่อปกป้องตัวมันเอง เมื่อเติมโตในสภาพแวดล้อมที่มีมลพิษ พวกมันสามารถเปลี่ยนทิศทางการเจริญเติบโตของราก ไปยังดินที่มีมลพิษน้อยกว่าหรือทําให้ใบเย็นลง เมื่ออุณหภูมิแวดล้อมเพิ่มขึ้นและแม้ว่าต้นไม้จะไม่พูดหรือร้องขอความช่วยเหลือ แต่พวกมันก็เตือนเพื่อนบ้านถึงอันตรายที่ซุ่มซ่อนอยู่และสื่อสารกันได้ทางรากและยังสามารถสื่อสารกันได้โดยตรงเมื่อใบไม้แตกกันโดยอาศัยสัญญาณไฟฟ้า ออกซิเจนรีแอคทีฟและสัญญาณแคลเซียม เมื่อพบแมลงที่กินพืชเป็นอาหาร พืชบางชนิดจะปล่อยสารเคมีขึ้นไปในอากาศ ซึ่งจะดึงดูดศัตรูตามธรรมชาติเข้ามาโจมตีแมลงที่บุกรุกเข้ามา จึงช่วยไม่ให้พืชถูกกินและยังสามารถส่งสัญญาณเตือนต้นไม้ใกล้เคียงถึงการโจมตีที่ใกล้เข้ามากระตุ้นให้พวกของมันเตรียมการป้องกัน แต่ไม่ใช่ว่าต้นไม้ทุกต้นนั้นจะได้รับข้อความนี้ เพราะสัญญาณทางเคมีสามารถเข้าใจได้เฉพาะต้นไม้ที่เป็นพันธุ์เดียวกันเท่านั้น

สามารถดมกลิ่น

พืชสามารถดมกลิ่นพืชอื่นได้ด้วยพวกมันจะรู้ว่า เมื่อไหร่ที่ผลของมันสุก เมื่อเพื่อนบ้านของพวกมันถูกตัดโดยกรรไกรของผู้นําสวนหรือเมื่อเพื่อนบ้านของพวกมันถูกตัวแมลงกัดกิน พวกมันจะได้กลิ่นพวกมันไม่มีจมูกหรือระบบประสาท แต่ก็ยังมีความรู้สึกในการดมกลิ่นและพวกมันนั้นสามารถแยกแยะความแตกต่างได้ ทว่าน้ำก็เป็นตัวอย่างของกาฝากที่สามารถดมต้นมะเขือเทศได้ มันจะสัมผัสต้นมะเขือเทศเลื้อยเข้าหาโอบล้อมและดูดสารอาหารจากต้นมะเขือเทศอย่างช้าๆ นักชีววิทยา Dr.Consuelo D. Moraes ทําการทดลองโดยวางต้นมะเขือเทศปลอมและกระถางเปล่าที่ด้านข้างของเตาเลื้อยที่กําลังเติบโต มันไม่ได้เลื้อยไปทางนั้นเลย แต่เมื่อเธอวางต้นมะเขือเทศจริงๆไว้ข้างเถากาฝาก็จะเลื้อยเข้าหาต้น แม้ว่ามะเขือเทศจะอยู่ในที่มืดหรือถูกไว้ไม่ให้มองเห็นก็ตาม

รู้ช่วงเวลา

สิ่งที่คุณอาจไม่รู้ว่าพืชและต้นไม้ทำได้

พืชก็เช่นเดียวกับคนเราและสัตว์ที่มีนาฬิกาชีวิตตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง ทําให้พืชนั้นมีความสามารถในการวัดเวลา แม้ในเวลาที่ไม่มีแสง พืชไม่เพียงแค่ตอบสนองแสงอาทิตย์เท่านั้น แต่พวกพืชรู้ก่อนว่าพระอาทิตย์กําลังจะขึ้น และปรับชีววิทยาให้สอดคล้องกัน ความสามารถในการรักษาเวลานี้ทําให้เกิดข้อได้เปรียบในการแข่งขันที่สําคัญ และมีความสําคัญต่อกระบวนการทางชีววิทยา เช่น การออกดอก การปล่อยกลิ่นหอม และการเคลื่อนตัวของใบไม้ นักวิทยาศาสตร์ที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก BBSRC จาก University of Cambridge Department of Prance Scien พบว่าน้ำตาลที่ผลิตโดยพืชเป็นกุญแจสําคัญในการควบคุมยีนสําคัญที่รับผิดชอบในการบอกเวลาตัวอย่างเช่น การยับยั้งการสังเคราะห์ด้วยแสง ทําให้นาฬิกาภายในพืชช้าลงระหว่างสองถึงสามชั่วโมงคล้ายกับการรีเซ็ตนาฬิกาจับเวลา

สนับสนุนการจัดทำโดย ufac4


15 − two =