Thursday, 22 February 2024

โบสถ์ในถ้ำรอบโลก 2

25 Feb 2023
139
โบสถ์ในถ้ำรอบโลก 2 ปริศนามากมายของมนุษย์เราบางส่วนก็ไขปริศนาได้จากการค้นพบภายในถ้ำต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการค้นพบภาพเขียน ภาพแกะสลักบนผนัง หรือหลักฐาน ร่องรอยของมนุษย์โบราณต่าง ๆ นั้นก็คงเป็นเพราะในสมัยโบราณมนุษย์มักใช้ถ้ำเป็นที่อยู่อาศัย เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ซึ่งโบสถ์ในถ้ำหรือศาสนสถานในถ้ำในประเทศเรานั้นก็มีให้เห็นอยู่หลายแห่ง หรืออย่างวัดถ้ำอชันตาในอินเดีย ที่อับดุลย์ได้เคยนำเสนอไป ก็เป็นวัดถ้ำในพุทธศาสนาที่งดงามและเก่าแก่ที่สุดในโลกวันนี้ cupo เลยอยากจะขอพาเพื่อน ๆ ไปพบกับความสวยงามและความแปลกของโบสถ์ในถ้ำรอบโลก ซึ่งบางแห่งก็ยังสามารถเข้าไปปฏิบัติศาสนากิจได้ และบางแห่งก็ได้กลายเป็นโบราณสถานหรือพิพิธภัณฑ์ซึ่งเปิดให้เยี่ยมชม

Szent Iván-barlang. Hungary

โบสถ์ในถ้ำรอบโลก 2 หรือถ้าเซนต์จอห์นเป็นโบสถ์ถ้ำในสไตล์นีโอโรมาเนสก์ ซึ่งมองเห็นได้จากแม่น้ำดานูก ปัจจุบันเป็นส่วนที่ต่อเติมขึ้นมาใหม่ ตั้งแต่ปีหนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบสี่ ซึ่งแต่เดิมนั้นถ้ำนักบุญอีวานก่อตั้งขึ้นในปีหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบหก ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในเมืองรูทประเทศฝรั่งเศส นอกจากจะเป็นโบสถ์แล้วที่นี่ยังทําหน้าที่เป็นโรงพยาบาลสนามสําหรับกองทัพนาซีเยอรมนี โดยจะใช้น้ำร้อนที่อยู่ในทะเลสาบข้างถ้ำ เพื่อใช้รักษาผู้ป่วย ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองและเมื่อโซเวียตยึดได้ ถ้ำแห่งนี้ยังคงทําหน้าที่ทางศาสนาต่อมาอีกหกปี ก่อนที่หลังจากนั้นได้ถูกปิดและได้รับการบูรณะเปิดใหม่อีกครั้งในปีหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเอ็ด ทุกวันนี้พระสงฆ์ยังคงปฏิบัติศาสนกิจภายใน แม้ว่าถ้ำแห่งนี้จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทั่วไปก็ตาม

Orheiul Vechi, Moldova

โบสถ์ในถ้ำรอบโลก 2 เป็นเขตประวัติศาสตร์แหล่งโบราณคดี ที่ผสมผสานทิวทัศน์ธรรมชาติและอารยธรรมยุคก่อนประวัติศาสตร์ ตั้งอยู่ในเขต All Hair ประเทศ Maldova ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองหลวงไปทางตะวันออกเฉียงเหนือราวหกสิบกิโลเมตร เขตประวัติศาสตร์แห่งนี้ประกอบไปด้วยซากถ้ำ อาราม ห้องอาบน้ำสาธารณะและป้อมปราการ ซึ่งปัจจุบันกลายเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งขนาดใหญ่ที่เปิดให้เข้าเยี่ยมชม โดยสถานที่ๆเป็นที่รู้จักมากที่สุดก็คือ Cave Monastery of Orheiul Vechi ซึ่งเป็นอารามตั้งอยู่ในถ้ำหินปูน ซึ่งถูกกัดเซาะโดยแม่น้ำรูดเป็นเวลานับพันปี โบสถ์ในถ้ำรอบโลก 2 โดยตามตํานานถ้ำเหล่านี้ถูกขุดขึ้นโดยพระนิกายออร์โธดอกซ์ในช่วงศตวรรษที่สิบสามและยังคงอาศัยอยู่จนถึงศตวรรษที่สิบแปดห้าปีหลังจาก Maldova ประกาศเอกราชจากสหภาพโซเวียตในปีหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเอ็ด พระสงฆ์สองสามองค์ได้กลับไปที่ถ้ำเป็นครั้งแรกในรอบระยะเวลาอันยาวนาน พวกเขาทําความสะอาดและย้ายเข้ามาทําให้สถานที่ๆเงียบสงบแห่งนี้ กลายเป็นสถานที่สักการะอีกครั้ง อารามในถ้ำแห่งนี้มีสิ่งมีค่าทางประวัติศาสตร์มากมายและยังมีคําจารึกภาษาสโลวีเนียของโบสถ์เก่าอีกด้วย

วัดในถ้ำสามารถบูรณะกับความสงบที่สวยงามได้อย่างไร?

The beautiful tranquil temples hard to access globally possess a unique charm. These hidden sanctuaries within caves offer a serene escape from the worldly chaos. Their picturesque settings, nestled amidst nature’s beauty, create a tranquil ambiance that soothes the soul. These sacred spaces offer a rare opportunity for worshippers and visitors alike to connect with spirituality in a truly breathtaking environment.

St. Simon The Tanner Monastery, Egypt

โบสถ์ในถ้ำรอบโลก 2 อาราม St. Simon หรือที่รู้จักกันในชื่อ The Cave Church เป็นโบสถ์ในถ้ำขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่บนภูเขาทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำไนล์กรุงไคโรประเทศอียิปต์ถูกสร้างขึ้นในช่วงปีหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบ ซึ่งมีจุดเริ่มต้นมาจากในปีหนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบเก้า ผู้ว่าการกรุงไคโรได้ตัดสินใจย้ายกลุ่มคนเก็บขยะทั้งหมด ให้มาอาศัยอยู่ในที่เดียวกัน ซึ่งกลุ่มคนเก็บขยะเหล่านี้ ล้วนเป็นชาวคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ ซึ่งเป็นนิกายที่สืบทอดความเชื่อกันมาในประเทศอียิปต์ เมื่อกลุ่มคนเหล่านี้มีจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆ จึงมีการสร้างโบสถ์เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจ โดยโบสถ์คริสต์แห่งแรกถูกสร้างขึ้นในหมู่บ้านซับบาลี แต่ก็ได้เกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ ชาวบ้านจึงได้เริ่มการก่อสร้างโบสถ์ขึ้นมาใหม่ ตรงบริเวณถ้ำริมหน้าผาพร้อมที่นั่งที่สามารถรองรับศาสนิกชนได้มากถึงสองหมื่นคน จนปัจจุบันอาราม St. Simon ได้กลายเป็นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในตะวันออกกลางและทั้งหมดนี้คือบางส่วนของโบสถ์ในถ้ํารอบโลกที่เราเอามาฝาก สนับสนุนการจัดทำโดย ufa352