Tuesday, 21 May 2024

โบสถ์ในถ้ำรอบโลก

18 Feb 2023
168
โบสถ์ในถ้ำรอบโลก ปริศนามากมายของมนุษย์เรา บางส่วนก็ไขปริศนาได้จากการค้นพบภายในถ้ำต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการค้นพบภาพเขียน ภาพแกะสลักบนผนัง หรือหลักฐาน ร่องรอยของมนุษย์โบราณต่าง ๆ นั้นก็คงเป็นเพราะในสมัยโบราณมนุษย์มักใช้ถ้ำเป็นที่อยู่อาศัย เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา  ซึ่งโบสถ์ในถ้ำหรือศาสนสถานในถ้ำในประเทศเรานั้นก็มีให้เห็นอยู่หลายแห่ง หรืออย่างวัดถ้ำอชันตาในอินเดีย ที่อับดุลย์ได้เคยนำเสนอไป ก็เป็นวัดถ้ำในพุทธศาสนาที่งดงามและเก่าแก่ที่สุดในโลกวันนี้ cupo เลยอยากจะขอพาเพื่อน ๆ ไปพบกับความสวยงามและความแปลกของโบสถ์ในถ้ำรอบโลก ซึ่งบางแห่งก็ยังสามารถเข้าไปปฏิบัติศาสนากิจได้ และบางแห่งก็ได้กลายเป็นโบราณสถานหรือพิพิธภัณฑ์ซึ่งเปิดให้เยี่ยมชม

Temppe liaukio church,Finland

โบสถ์ในถ้ำรอบโลก โบสถ์ liaukio church หรือที่เรียกกันว่า ร็อคเชิ้ต ตั้งอยู่ที่เฮลซิงกิเป็นโบสถ์เขานิกายลูเทอแรน สร้างขึ้นในปีหนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบเก้าหรือประมาณห้าสิบสามปีก่อน จึงถือได้ว่าเป็นสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ที่สร้างขึ้น โดยการระเบิดภูเขาหินแกรนิตลงไปมีหลังคาโค้งมน ซึ่งด้านบนตรงกลางโดมจะมีช่องรับแสงจากภายนอก ภายในได้รับการตกแต่งแบบสมัยใหม่ มีเพดานที่สูงโปร่ง ผนังโบสถ์เป็นหินหยาบตามธรรมชาติ จึงดูดซับเสียงได้ดีทำให้โบสถ์แห่งนี้ถูกใช้เป็นสถานที่จัดคอนเสิร์ตบ่อยครั้ง เนื่องจากเป็นระบบเสียงที่มีคุณภาพ นอกจากนี้โบสถ์แห่งนี้ไม่มีระฆัง แต่จะใช้การบันทึกเสียงระฆังที่ถูกสร้างขึ้นโดยศิลปินเล่นผ่านลําโพงที่ผนังด้านนอก ที่นี่เป็นสถานที่สําหรับปฏิบัติศาสนกิจจริงๆ ดังนั้นหากมีพิธีทางศาสนาอยู่ก็ไม่สามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้เรียกว่าเป็นโบสถ์ที่มีความแปลกจากโบสถ์เก่าแก่ทั่วไปที่เห็นในยุโรป แล้วก็ยังมีความเชื่อกันว่า โบสถ์นี้เป็นโบสถ์แห่งความรักใครอยากสมหวังในความรักก็ให้มาขอพรได้ที่นี่

St. Kinga’s Chapel, Poland

โบสถ์ในถ้ำรอบโลก โบสถ์ St. Kinga’s Chapel ตั้งอยู่ใต้ดินลึกภายในเหมืองเกลือ ซึ่งมีอุโมงค์ขนาดใหญ่ที่มีชั้นใต้ดินต่างๆถึงเก้าชั้น เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดของเหมืองเกลือวิลลิกซ์กา ซึ่งเป็นเหมืองเกลือสินเธาว์ที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่มีประวัติการทําเหมืองเกลือมายาวนาน ตั้งแต่ศตวรรษที่สิบสามจนถึงปลายศตวรรษที่ยี่สิบโบสถ์แห่งนี้สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับ St. Kinga ซึ่งเป็นนักบุญอุปถัมภ์ของคนงานในเหมืองเกลือ ภายในวิหารจะมีรูปปั้นนักบุญคิงกาที่บรรจุอัฐิไว้ในช่องใต้ยอดแท่นบูชา นอกจากนี้ภายในวิหารก็ยังมีรูปปั้นอนุสาวรีย์ของพระสันตะปาปา จอห์น ปอลที่สอง ที่เป็นองค์เดียวในโลกที่ทําขึ้นจากเกลือ ผนังถ้ำนั้นได้รับการตกแต่งด้วยภาพประติมากรรมที่แกะสลักด้วยเกลือตามตํานานจากพระคําภีร์บางบท รวมไปถึงแชนเดอเรียขนาดใหญ่ต่างก็ทํามาจากเกลือเช่นกัน ในปีหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบแปดที่นี่ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกจากองค์กรUNESCO ทุกวันนี้โบสถ์ St. Kinga ยังใช้เป็นสถานที่สําหรับพิธีมิสาทุกวันอาทิตย์และในวันคริสต์มาสอีฟเวลาเที่ยงคืน

Temple of Valadier,Italy

โบสถ์ในถ้ำรอบโลก โบสถ์ Valadier ตั้งอยู่กลางป่าท่ามกลางหุบเขาในเมืองเกียงกา ซึ่งเดิมทีถ้ำแห่งนี้เป็นที่หลบภัยของผู้อพยพมาเป็นเวลาราวๆกว่าร้อยปีตั้งแต่สวรรค์ที่สิบ ก่อนจะมาเป็นโบสถ์เล็กๆในถ้ำที่เรียกกันว่าที่หลบภัยของคนบาป ถูกสร้างขึ้นในปีหนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบแปด โดยคําสั่งของสมเด็จพระสันตะปาปาลีโอที่สิบสอง ให้เป็นที่สําหรับการสวดอ้อนวอนขออภัยโทษและล้างบาปของชาวคริสต์ การก่อสร้างเป็นไปแบบสถาปัตยกรรมแนวนิโอคลาสสิก มีหลังคาเป็นโดมแปดเหลี่ยมตั้งอยู่ตรงปากถ้ำ ซึ่งบริเวณทางเข้าถ้ำก็เป็นที่ตั้งอารามที่สร้างแบบง่ายๆสําหรับนักบวชอยู่และมาเดินเข้าไปโถงของถ้ำที่เป็นที่ตั้งของโบสถ์ Valadier แห่งนี้จะมองเห็นรูปปั้นหินอ่อนจําลองรูปพระแม่มารีตั้งอยู่ภายใน

ควรทราบอะไรก่อนเข้าไปเยี่ยมชมโบสถ์ในถ้ำรอบโลก?

Before visiting cave temples around the world, there are a few things you should know. These unique places of worship, hidden within natural caves, are filled with history, art, and spiritual significance. It is important to dress appropriately and follow religious customs while exploring these sacred sites. Additionally, being mindful of conservation efforts and practicing responsible tourism can help preserve these remarkable treasures for future generations to enjoy.

Sainte-Baume,France

โบสถ์ในถ้ำรอบโลก Sainte-Baumeหรือที่เรียกว่า ถ้ำแซงมารี มาดาเลน หนึ่งในโบสถ์ถ้ำที่มีชื่อเสียงที่สุดในศาสนาคริสต์ ซึ่งโบสถ์ทั้งหลังถูกสร้างขึ้นภายในถ้ำ อยู่ในบริเวณเทือกเขาซังตะปู เป็นสถานที่แสวงบุญที่สําคัญในศตวรรษที่สิบห้า การแสวงบุญไปยังถ้ำที่Sainte-Baume นั้นเป็นที่นิยมมากเป็นอันดับสามในคริสต์ศาสนจักรรองจากกรุงโรมและ The way of St.games ในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีพระสันตะปาปา, กษัตริย์และเจ้าชายหลายพระองค์ได้เสด็จมาจาริกแสวงบุญ ณ โบสถ์แห่งนี้ นอกจากนี้ที่นี่ยังมีโบสถ์ถ้ำเล็กๆอีกแห่งคือ la Chapelle du Saint-Pilon ซึ่งตั้งอยู่บนยอดผาริมสุดของถ้ำ สนับสนุนการจัดทำโดย ufa007